a3logo


  • Polityka prywatności

    Firma A3MEDIA Sp. z o.o. ze szczególna troską szanuje prawo użytkowników do prywatności, nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników swojego serwisu. Niektóre strony serwisów należących do firmy A3MEDIA Sp. z o.o. mogą wykorzystywać cookies tj. niewielką informację zapisywaną przez serwer na komputerze użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Aktywność użytkowników na stronach a3media.pl w tym adres IP użytkownika oraz data rejestrowana jest w logach systemowych i wykorzystywana w celach technicznych związanych z administracją serwerami w tym monitorowania kopiowania materiałów wideo.
© 2011-2012 Prepared by A3MEDIA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.0 Transitional